การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือสยามรัฐร่มฉัตรแก้ว
 ชื่อผู้แต่งวรวุฒิ ภักดีบุรุษ
 สำนักพิมพ์เรืองอรุณ
ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า96 หน้า
 ราคาปก100 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  กวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้พสกนิกรร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี      
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 808 ครั้ง