การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือกระดูกของความลวง
 ชื่อผู้แต่งเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
 สำนักพิมพ์ดวงใจ
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า242 หน้า
 ราคาปก190 บาท
                                                                                                      
 คำนิยม
   

หนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีเนื้อหานำเสนอมิติต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ยังติดอยู่ในความลวงและบ่วงกิเลสตัณหา เรื่องราวส่วนใหญ่เป็นวิถีชีวิตของผู้คนหลากหลายวัยหลากหลายชนชั้นทั้งชายและหญิงในชนบทที่ล้วนต้องดิ้นรนเพื่อการดำรงอยู่  การต่อสู้กับกิเลสตัณหาภายในของตน การติดยึดอยู่กับรูปลักษณ์ ลาภยศและสรรเสริญ ผู้ประพันธ์เสนอทัศนะว่าแม้มนุษย์จะหลงอยู่ในวังวนของตัณหาราคะและต้องเผชิญกับอุปสรรค   การกดขี่ข่มเหงและปัญหานานัปการ แต่หากมนุษย์พากเพียรพยายามเพื่อเอาชนะ ก็อาจหาทางออกและนำพาชีวิตไปสู่สภาวะที่ดีกว่าได้

ด้านกลวิธีทางวรรณศิลป์  ผู้ประพันธ์นำเสนอเรื่องสั้น ๑๒ เรื่องโดยอิงกับสัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ      ปีนักษัตรได้อย่างแยบยล  เรื่องราวของวิถีชีวิตมนุษย์ซึ่งสัมพันธ์และสามารถอุปมาเปรียบเทียบได้กับสัตว์ต่าง ๆของปีนักษัตร การใช้สัญญะซึ่งสามารถตีความได้หลากหลาย บางเรื่องใช้กลวิธีการเขียนแบบสัจนิยมมหัศจรรย์ (Magical Realism) และนิทานเปรียบเทียบ  ผู้ประพันธ์มีศักยภาพในการใช้ภาษาวรรณศิลป์ที่สื่อภาพที่มีสีสันและอารมณ์ความรู้สึก  มีท่วงทำนองเขียนเฉพาะตนซึ่งมีทั้งเสียดสี ยั่วล้อและแฝงนัยให้อารมณ์ขัน

   
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 896 ครั้ง