การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือการลุกไหม้ของไฟหินดำ
 ชื่อผู้แต่งชัยกร หาญไฟฟ้า
 สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า153 หน้า
 ราคาปก145 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือรวมเรื่องสั้น ๘ เรื่อง ที่สะท้อนภาพปัญหาในสังคมปัจจุบันผ่านมุมมองอย่างหลากหลาย ทั้งปัญหาครอบครัว เยาวชน สิ่งแวดล้อม ความไม่สงบในภาคใต้ การเมือง เศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหาของตัวนักเขียนเองด้วย ในการนำเสนอผู้เขียนใช้กลวิธีการประพันธ์เรื่องสั้นหลากรูปแบบ ชวนให้ติดตาม บางเรื่องจบแบบให้ผู้อ่านตีความด้วยตนเอง การใช้ภาษาตรงไปตรงมา     
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 717 ครั้ง