การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือนักเป่าแก้ว
 ชื่อผู้แต่งเดช อัคร
 สำนักพิมพ์บ้านสาส์นมิตร
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า183 หน้า
 ราคาปก145 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  หนังสือรวมเรื่องสั้น จำนวน ๑๒ เรื่อง ที่สะท้อนแง่มุมสังคมเมืองแบบวัตถุนิยมโดยผู้ประพันธ์ตั้งคำถามไว้ว่าทำอย่างไรผู้คนจึงจะใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข และอีกแง่มุมที่สะท้อนชีวิตชาวมุสลิมบางแง่มุมและปัญหาการเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น        
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 634 ครั้ง