การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือหนูด่างหางแหว่ง
 ชื่อผู้แต่งม.ล. ประกายพรึก จักรพันธุ์
 สำนักพิมพ์ผักแว่น
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า31 หน้า
 ราคาปก105 บาท
                                                                                                      
 คำนิยม
     

หนังสือสำหรับเด็กเล็กที่มีความโดดเด่นในส่วนของแก่นเรื่องและการดำเนินเรื่อง โดยผู้ประพันธ์ได้สร้างตัวละครหนูสองตัวพี่น้อง  แต่ทั้งสองมีพฤติกรรมแตกต่างมาก หนูด่างตัวพี่เป็นหนูจอมงกไม่เคยช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งใดให้แก่ผู้ใดหรือแม้แต่เพื่อน ตรงกันข้ามกับหนูฟูผู้เป็นน้องโดยสิ้นเชิง ที่แบ่งปันสิ่งของโดยเฉพาะอาหารให้กับเพื่อน ด้วยเป็นผู้ที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อและนิสัยที่ไม่ดีของหนูด่าง ทำให้ตัวเองต้องประสบภัยถูกแมวงับปลายหางจนแหว่ง ดีที่หนูฟูและเพื่อน ๆ มาช่วยไว้ได้ทัน จึงรอดชีวิตมาได้  แนวการเขียน เป็นนิทานสั้น ๆ สอดแทรกแนวคิดการเอื้อเฟื้อ การแบ่งปัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมของเด็กวัย ๓ - ๕ ปี ที่ชอบหวงของโดยเฉพาะของกิน การดำเนินเรื่องสนุกสนาน เรื่องมีความตื่นเต้นชวนติดตาม นอกจากนี้ยังได้แทรกความรู้ชีวิตของหนู อันเป็นความรู้ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เพราะใช้คำอธิบายที่อ่านเข้าใจง่าย รูปเล่มมีความเหมาะสม ขนาดและชนิดตัวอักษรแบ่งแยกระหว่างนิทานและความรู้อย่างชัดเจน สำนวนภาษาที่ใช้สละสลวย ง่าย สั้น และกระชับ การจัดหน้าและวางตัวอักษรมีความชัดเจน อ่านง่าย ขนาดรูปเล่มเหมาะสมกับวัยในการหยิบอ่าน หรือให้พ่อแม่และครูอ่านให้ฟังร่วมกันทั้งที่บ้านและในห้องเรียน  ภาพประกอบใช้สีไม้ระบายเป็นรูร่างของตัวละคร จากนั้นใช้วิธีตัดภาพตัวละครนำมาปะติดบนกระดาษพื้นสีอีกครั้งหนึ่ง แสดงถึงความพยายามของผู้จัดทำ ตัวละครจึงให้อารมณ์ความรู้สึก ลักษณะการวาดทำให้หนูมีเสน่ห์ น่ารัก ไม่น่าเกลียด

  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1663 ครั้ง