การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือคุณช้างโต...ช่วยหน่อยได้ไหม
 ชื่อผู้แต่งวีระยุทธ เลิศสุดวิชัย
 สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก239 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
   หนังสือนิทานภาพสอดแทรกคติสอนใจเกี่ยวกับการมีน้ำใจ และรู้จักช่วยเหลือคนอื่น เรื่องราวอ่านง่าย สนุกสนานเพลิดเพลิน ภาพประกอบสีสวยงาม ชวนน่าอ่าน     
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 777 ครั้ง