การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือแจ๋วแหววอวดเก่ง
 ชื่อผู้แต่งมณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก85 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  หนังสือนิทานภาพเสริมสร้างพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่ดี อ่านง่าย สนุกสนานเพลิดเพลิน ภาพประกอบสีสวยงาม ชวนอ่าน      
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 609 ครั้ง