การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเศษกระดาษ
 ชื่อผู้แต่งสองขา
 สำนักพิมพ์มติชน
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า110 หน้า
 ราคาปก110 บาท
                                                                                                      
 

คำนิยม

หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กที่นำเสนอเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่ถูกรังเกียจ จนทำให้เกิดปมด้อย อันเกิดจากครอบครัวและโรงเรียน ขาดผู้ใหญ่และเพื่อนที่เข้าใจความรู้สึก ถูกทอดทิ้ง ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้ความสุข แต่ก็สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ จากการอ่านหนังสือในห้องสมุด และกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในห้องเรียน เรื่องนี้สื่อให้ผู้ใหญ่ตระหนักว่า การให้ข้อมูลแก่เด็กต้องมีความถูกต้องและรอบคอบ หนังสือเล่มนี้มีความเหมาะสมทั้งด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา มีการนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจ ใช้สำนวนภาษาเรียบง่ายเหมาะสมกับเด็ก อายุ ๖-๑๑ ปี การจัดทำรูปเล่มและขนาดตัวอักษร รวมทั้งภาพประกอบเหมาะสม ดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดี

  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 745 ครั้ง