การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเรื่องของใบข้าว
 ชื่อผู้แต่งเครือรัตน์ เรืองแก้ว
 สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า24 หน้า
 ราคาปก190 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กที่นำเสนอเรื่องราวความซื่อสัตย์ของเด็กชายใบข้าวผู้ซึ่งเก็บเงินของเพื่อนได้ และคิดจะนำเงินนั้นไปซื้อของใช้และของเล่นให้ตนเอง ต่อมากลับมานั่งครุ่นคิดถึงความเดือดร้อนและความทุกข์ของผู้เป็นเพื่อนและน้อง ก็นำเงินที่เก็บได้มาคืนให้เพื่อน และตั้งใจว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่ของตน จะไม่เอาเป็นของตนโดยเด็ดขาด       
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1052 ครั้ง