การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อชื่อหนังสือ                 ชวนเพื่อนมาปั้น เครื่องปั้นดินเผา
 ชื่อผู้แต่งปรีดา ปัญญาจันทร์
 สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า32 หน้า
 ราคาปก225 บาท
                                                                                    
  คำนิยม
   

หนังสือสารคดีสำหรับเด็กที่นำเสนอภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการทำเครื่องปั้นดินเผา แม้จะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมีหลายขั้นตอน แต่ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีนำเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ผู้ประพันธ์เป็นผู้จัดทำภาพประกอบเรื่องด้วยตนเอง จึงทำให้เรื่องและภาพมีความสอดคล้องกัน มีเอกลักษณ์ สีสันของภาพสวยงาม และมีชีวิตชีวา

   
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 617 ครั้ง