การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือกินดี มีแรงเยอะ
 ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ
 สำนักพิมพ์ห้องเรียน
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า24 หน้า
 ราคาปก85 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือสารคดีสำหรับเด็กที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับประโยชน์การเลือกรับประทานอาหารให้ครบตามอาหารหลัก 5 หมู่ ให้กับเด็ก การเลือกรับประทานที่หลากหลาย ครบถ้วน จะทำให้ได้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย คุณค่าของสารอาหารที่ดีจะช่วยให้การเจริญเติบโตทั้งร่างกายและสติปัญญา      
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 554 ครั้ง