การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือความสุขผลิใบในทุกเช้า
 ชื่อผู้แต่งปะการัง
 สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า359 หน้า
 ราคาปก270 บาท
                                                                                                        
  คำนิยม 
  

หนังสือที่รวมเล่มข้อคิดและมุมมองของผู้ประพันธ์ผ่านภาพแห่งชีวิตของผู้คนหลากหลาย แสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน มุ่งมั่นในการทำความดี และทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ และมองเห็นภาพความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายสำคัญของแต่ละชีวิต อันก่อเกิดจากความเพียรพยายาม อดทน ไม่ย่อท้อ และกล้าที่จะก้าวเดินต่อไปให้ถึงความฝันที่วาดหวังไว้ ทำให้เชื่อได้ว่า ถ้าคนเรามีความมุ่งมั่น จริงจัง และจริงใจที่จะทำอะไร ก็จะพบความสำเร็จได้ แม้ในยามที่เกิดความท้อแท้ อ่อนแอ และสิ้นหวัง ยังมีความช่วยเหลือที่พร้อมจะหยิบยื่นมาให้เสมอ

            หนังสือเล่มนี้จึงไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อ่านมีความสุข มีกำลังใจ รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น ความรัก และความหวังดีที่จรรโลงสังคมมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขต่อไป เปรียบเสมือนสวนอักษรที่ผู้ประพันธ์บรรจงเพาะปลูก รดน้ำ พรวนดินจนงอกงาม เพื่อส่งมอบเป็นความสุขสำหรับการเริ่มต้นสิ่งดีดีในทุกเช้าแก่ผู้อ่าน ความสุขผลิใบในทุกเช้า เป็นหนังสือบันเทิงคดีเยาวชนที่มีคุณค่าเหมาะสมกับวิถีวัฒนธรรมและหลักศีลธรรมของสังคมไทย และเหมาะสมกับผู้อ่านทุกวัย

  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1041 ครั้ง