การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือคุณปู่แว่นตาแตก
 ชื่อผู้แต่งชมัยภร แสงกระจ่าง
 สำนักพิมพ์คมบาง
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า248 หน้า
 ราคาปก200 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือที่นำเสนอเรื่องราวของคุณปู่กับเด็กวัยที่กำลังเติบโตในสังคมปัจจุบัน  ต่างต้องการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคม      
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 790 ครั้ง