การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเรียนรู้ทุกข์ ได้สุขเป็นกำไร
 ชื่อผู้แต่งว. วชิรเมธี
 สำนักพิมพ์ปราณ
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า 144 หน้า
 ราคาปก59 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 

หนังสือที่ให้คติสอนใจ แนะนำการดำเนินชีวิตแก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี  ผู้ประพันธ์ได้ใช้อุบายวิธีถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่เยาวชน จะได้เกิดความคิดการพิจารณาใคร่ครวญ ตอบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้ธรรมะเข้ามาแก้ไขทุกข์ ใช้สติเข้ามากัน  และใช้ปัญญาสร้างสรรค์ ความสำเร็จและความสุข ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา

       
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 638 ครั้ง