การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 4
 ชื่อผู้แต่งอัจฉรา ชีวพันธ์
 สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า141 หน้า
 ราคาปก80 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 

หนังสือที่ให้ความรู้ด้านภาษาไทย เรื่องราวเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบ้าง หรือพูดกันในสังคมบ้าง เสริมสร้างความรู้ภาษาไทยที่อ่านสนุก น่าสนใจ และเป็นธรรมชาติ ครูสามารถนำไปใช้สอนหรือประกอบการสอนในวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

       
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 636 ครั้ง