การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือการ์ตูนเทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 เล่มที่ 1 พระคือพลังแห่งแผ่นดิน
 ชื่อผู้แต่งสละ นาคบำรุง
 สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า145 หน้า
 ราคาปก139 บาท
                                                                                                        
  คำนิยม   
     

หนังสือการ์ตูนให้ความรู้เชิงสารคดีที่นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  นับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงพระผนวช และพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ยังนำเสนอวิถีการพัฒนา  การดำรงอยู่ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยในต้นรัชสมัย  หนังสือเล่มนี้มีการออกแบบภาพได้สวยงามและสมจริงด้วยลายเส้นที่สะอาดชัดเจน ตัวละครสำคัญมีสัดส่วนถูกต้องสมจริง มีการสอดแทรกตัวละครประกอบชาวบ้านเพื่อสร้างความสนุกสนานและมีชีวิตชีวาในการนำเสนอเรื่อง   การออกแบบฉากและมุมมองภาพมีความหลากหลายน่าสนใจ  การจัดวางรูปเล่มหนังสือมีความสวยงาม ทันสมัย และอ่านง่าย รวมทั้งยังนำเสนอภาพความเป็นไทยและเอกลักษณ์การ์ตูนไทยได้อย่างชัดเจน

  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 647 ครั้ง