การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือยอดมนุษย์ทุจริต
 ชื่อผู้แต่งบัวไร
 สำนักพิมพ์FULLSTOP PUBLISHING LIMITED PARTNERSHIP
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก245 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือการ์ตูนที่ให้ข้อคิดและมุมมองที่มีต่อสังคมไว้อย่างน่าสนใจ   แม้จะสะท้อนความรู้สึกแกมประชดประชันและเสียดสีสังคมอยู่บ้าง แต่ด้วยกลวิธีการนำเสนอผ่านตัวละครการ์ตูนที่ดูบริสุทธิ์ใสซื่อหรือการใช้จินตนาการสร้างเรื่องที่เป็นไปได้ยากในชีวิตจริง  การมองโลกในแง่ดี สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านได้รับรสจากการอ่านที่หลากหลาย ทั้งความขบขัน ความสนุกสนาน และความประทับใจ  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 555 ครั้ง