การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ความงามอันทรงคุณค่า
 ชื่อผู้แต่งนิตย์รดี เรียบร้อยเจริญ
 สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า208 หน้า
 ราคาปก1000 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  คำนิยม
   

หนังสือประมวลภาพมรดกศิลปกรรมไทย ด้านหัตถศิลป์ เกี่ยวกับเครื่องราชูปโภค และเครื่องอลงกรณ์ ซึ่งเป็นของใช้และเครื่องประดับตกแต่งของเจ้านายในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ฝีมือช่างหลวงชั้นสูง ประกอบด้วยเครื่องทอง สลักลวดลาย ลงยาราชาวดีที่วิจิตรงดงาม อันแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ได้รับการสร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลาช้านาน การพิมพ์ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตด้าน ตัวหนังสือคมชัด จุดเด่นภายในเล่มคือภาพเครื่องราชูปโภคและเครื่องอลงกรณ์ต่างๆ จำนวนประมาณ ๒๐๐ ภาพ ซึ่งเป็นภาพสี่สีสวยงาม งานพิมพ์ประณีต คมชัด มีคุณภาพดีเยี่ยม ด้วยเทคนิคการให้สีพื้นดำ และการจัดแสงเงาอย่างเหมาะสม ทำให้เห็นรายละเอียดความงามของงานศิลป์แต่ละชิ้นได้อย่างลึกซึ้งทุกภาพตลอดเล่ม ปก เป็นปกแข็ง ภาพหน้าปกเป็นรูปหีบพระศรีทองคำสลักลายลงยา ดูสวยงามโดดเด่นกลมกลืนกับพื้นลายไทยสีเขียวเข้มและชื่อเรื่องสีทอง ใบรองปก แสดงถึงความงดงามของภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณี การเข้าเล่ม เย็บกี่ไสสันทากาวเรียบร้อยแน่นหนาแข็งแรงทนทาน

   
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 680 ครั้ง