การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือกรุงเก่าเมื่อกาลก่อนภาพถ่าย 100 ปีพระนครศรีอยุธยา
 ชื่อผู้แต่งอรรถดา คอมันตร์
 สำนักพิมพ์บริษัท สยาม เรเนซองส์ จำกัด
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า115 หน้า
 ราคาปก1150 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  หนังสือพิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 20 ปีที่นครประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ภายในเล่มประกอบด้วยภาพสำคัญ ๆ ในประวัติศาสตร์ระหว่างปี พ.ศ.2450 - 2463 ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ภาพถ่ายสวยงาม  หายาก เป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง    
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 699 ครั้ง