การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือทุ่งกะมังแดนสวรรค์ของสัตว์ป่า
 ชื่อผู้แต่งวรรณชนก สุวรรณกร และณรงค์ สุวรรณรงค์
 สำนักพิมพ์บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า57 หน้า
 ราคาปก-
 สาระสังเขป                                                                                   
  หนังสือภาพสีสวยงามของสัตว์ป่า ป่าธรรมชาติของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งกระมังที่ เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ใจกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว แหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์กินพืช โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ปล่อยสัตว์ป่าคืนถิ่น เช่น เก้ง กวาง กระจง และนกต่างๆ มีการจัดทำดินโป่งในบริเวณทุ่งกะมังเพื่อให้สัตว์มากินดินโป่งและเผาแปลงทุ่งหญ้าเพื่อให้เกิดหญ้าระบัดเป็นอาหารของเก้ง กวางในช่วงฤดูแล้ง บนยอดเนินเหนือบริเวณทุ่งกะมัง มีพระตำหนักที่ประทับอยู่เหนืออ่างน้ำ
   
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 900 ครั้ง