การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือบางสิ่งบางอย่างในทุก ๆ วัน
 ชื่อผู้แต่งศศิ วีระเศรษฐกุล
 สำนักพิมพ์FULLSTOP PUBLISHING LIMITED PARTNERSHIP
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก245 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 นิยายภาพที่นำเสนอเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างในทุก ๆ วันของหยอยกับหนุ่ยที่ถ่ายทอดมุมมองในแต่ละวัน และบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ชวนติดตาม ภาพประกอบสีสวยงามชวนน่าอ่านยิ่งขึ้น       
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 618 ครั้ง