การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือก-ฮ เที่ยวงานวัด
 ชื่อผู้แต่งพุงกลม
 สำนักพิมพ์ประภาคารพับลิชชิ่ง
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า21 หน้า 
 ราคาปก75 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือสวยงามสำหรับเด็กทีนำเสนอเรื่องราวผ่านพยัญชนะไทย ตั้งแต่ ก ถึง ฮ  ร้อยเรียงเป็นคำคล้องจอง ใช้ฉากงานวัดสื่อความหมายให้เด็กจดจำได้ง่าย  ภาพประกอบสีสวยงาม   
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 998 ครั้ง