การประกวดหนังสือดีเด่น
22 มิถุนายน 2564 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2515

แผ่นดินไทยในอดีต

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ นิคม มูสิกะคามะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ แพร่พิทยา
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 
 ปีที่พิมพ์ 2514
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1358 ครั้ง