การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2515

สารนครพิงค์ถึงบางกอก

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ พลูหลวง และส.ตุลยานนท์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ เกษมบรรณกิจ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2514
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1024 ครั้ง