การประกวดหนังสือดีเด่น
22 มิถุนายน 2564 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2515

อ้วนกับอี๊ดผจญภัย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ เบญจา แสงมะลิ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2514
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1810 ครั้ง