การประกวดหนังสือดีเด่น
15 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2516

เขาสู้เพื่อเสรีภาพ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ เสถียร เกตุสัมพันธ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สนิทสัมพันธ์การพิมพ์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2515
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 949 ครั้ง