การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2516

วัฒนธรรมโบราณที่บ้านเชียง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ พิสิฐ เจริญวงศ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สุรศักดิ์ โชคชัยมโหฬาร
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ คุรุสภา
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2515
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1279 ครั้ง