การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือคำจีนสยาม ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย-จีน
 ชื่อผู้แต่งวรศักดิ์  มหัทธโนบล
 สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์อมรินทร์
 ปีที่พิมพ์2555
 จำนวนหน้า539 หน้า
 ราคา389 บาท
สาระสังเขป           
  หนังสือที่นำเสนอคำภาษาจีนที่ใช้ในแผ่นดินสยามมาเป็นเวลาช้านานก่อนสถาปนาทางการทูตกับประเทศจีน เมื่อ พ.ศ.2518 โดยผู้ประพันธ์อ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณวัตถุและวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีน จนก่อให้เกิดภาษาใหม่จากคำจีนที่คนไทยยืมมาใช้ ซึ่งมีทั้งคำที่เพี้ยนเสียง คำที่กลายความหมาย คำที่มีความหมายและเสียงตรงตามภาษาเดิม
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 455 ครั้ง