การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย
 ชื่อผู้แต่ง ศักดา  ศิริพันธุ์
 สำนักพิมพ์ ศักดา  ศิริพันธุ์
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 356 หน้า
 ราคาปก 1,500 บาท
 สาระสังเขป     
  หนังสือประวัติศาสตร์การถ่ายภาพของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอนุญาตให้ถ่ายภาพพระองค์เป็นครั้งแรก ผู้ประพันธ์บอกเล่าให้ทราบถึงการสืบค้นหาข้อมูลหลักฐานจากแหล่งภาพที่หายากมากในทวีปยุโรป โดยเฉพาะประเทศที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นประวัติศาสตร์ของชาติโดยมีภาพเป็นสื่อและหลักฐานอ้างอิง ภาพสวยงามมีความหมายโดดเด่น มีคำบรรยายภาพภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 502 ครั้ง