การประกวดหนังสือดีเด่น
23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือแม่หม่อนเถียม อายุ 100 ปี
 ชื่อผู้แต่งตระกูลดำรงเจริญ
 สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ต้นธรรม
 ปีที่พิมพ์2555
 จำนวนหน้า443 หน้า
 ราคาปก450 บาท
 สาระสังเขป                                                                          
 หนังสือประวัติแม่หม่อนเถียม วีรสตรีสามัญชนคนเมืองพาน จังหวัดเชียงราย บอกเล่าประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดที่เมืองจีน เข้ามาอยู่ในเมืองไทย ตั้งหลักที่เมืองพาน แต่งงาน มีลูกหลานมากมายเป็นครอบครัวใหญ่ แม้ประสบมรสุมชีวิตแต่ก็สามารถฟันฝ่าจนเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจการค้า ทะนุบำรุงส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จนได้รับการยกย่องเคารพนับถือ หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มานุษญวิทยา ภาษา ศาสนา ชุมชนเมืองและสังคมภาคเหนือของไทยโดยรวม
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 523 ครั้ง