การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือน้ำห่มดิน 
 ชื่อผู้แต่งชนประเสริฐ  คินทรักษ์
 สำนักพิมพ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 ปีที่พิมพ์2555
 จำนวนหน้า251 หน้า
 ราคาปก200 บาท
 สาระสังเขป

   

  หนังสือนวนิยายที่สะท้อนภาพชีวิตชนบท ซึ่งผู้ประพันธ์เลือกนำเสนอชีวิตชุมชนที่พยายามต่อสู้เพื่อที่จะธำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรี สมัยที่ระบบทุนนิยมและเทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังรุกเข้าครอบงำและทำให้วิถีชนบทเปลี่ยนแปลงไป
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 966 ครั้ง