การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือรุสนี
 ชื่อผู้แต่งมนตรี  ศรียงค์
 สำนักพิมพ์สามัญชน
 ปีที่พิมพ์2555
 จำนวนหน้า230 หน้า
 ราคาปก195 บาท
 สาระสังเขป                                                    
 หนังสือนวนิยายที่พาผู้อ่านเข้าสู่บรรยากาศ "ความคลุมเครือ ความสิ้นหวัง และไร้ทิศทาง" ของหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในเขต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชีวิตประจำวันของผู้คนในดินแดนที่คล้าย "แผ่นดินอื่น" ในการรับรู้ของสังคมไทย สะท้อนผ่านชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่ง สถานการณ์ที่เธอและเพื่อนร่วมหมู่บ้านต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลัว การไม่ไว้วางใจซึ่งกัน การสูญเสียบุคคลที่รักไปโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด การไร้ความปลอดภัยของชีวิตโดยสิ้นเชิง การปรากฏตัวของ "คนนอก" ในเครื่องแบบ ความมืดมนของอนาคต ตลอดจนการต้องพลัดพรากโยกย้ายถิ่นฐานจากเหตุผลทางการเมืองที่ดูราวจะปราศจากที่มาที่ไป แม้จะคล้ายเป็นเรื่องของกลุ่มคนเล็กๆ เพียงกลุ่มเดียว แต่แท้จริงนี้คือ "ชะตากรรมร่วม" ของเพื่อนร่วมแผ่นดินของเรา
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 531 ครั้ง