การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือกาลเวลาของผู้คน 
 ชื่อผู้แต่งธัญญา  ธัญญามาศ
 สำนักพิมพ์

เพลงวรรณ

 ปีที่พิมพ์2555
 จำนวนหน้า119 หน้า
 ราคาปก150 บาท
 สาระสังเขป                                                                          
 หนังสือกวีนิพนธ์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและสภาพปัญหาสังคมปัจจุบันของผู้คน ครอบครัว ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแฝงเร้นด้วยน้ำเสียงเสียดสีสังคม เนื้อหาสาระให้ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์แก่การใช้ชีวิตท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 606 ครั้ง