การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ หัวใจห้องที่ห้า 
 ชื่อผู้แต่ง อังคาร  จันทาทิพย์
 สำนักพิมพ์ ผจญภัยสำนักพิมพ์
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 175 หน้า
 ราคาปก 155 บาท
 สาระสังเขป                                                       
 หนังสือกวีนิพนธ์เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคแรกชื่อว่า หัวใจห้องที่ห้า นำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนสภาพปัญหาจากภัยสงครามและความรู้สึกโหยหาสันติภาพ ภาคหลังมีชื่อว่า นิทานเดินทาง นำเสนอวิถีการดำเนินชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมชนบท โดยเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตที่แปรเปลี่ยนไปของคนชนบทที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 487 ครั้ง