การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ จรวดกระดาษกลางสายฝน
 ชื่อผู้แต่ง เสฏฐวุฒิ  อุดาการ
 สำนักพิมพ์ มติชน
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 202 หน้า
 ราคาปก 165 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือเรื่องสั้นจำนวน 10 เรื่อง ซึ่งนำเสนอด้วยกลวิธีเชิงสัญลักษณ์ และภาพแทน เพื่อแสดงให้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่า มนุษย์ทุกคนล้วนมีความใฝ่ฝันในวัยเยาว์ที่เปรียบดัง “จรวดกระดาษกลางสายฝน” ซึ่งต้องร่อนผ่านอุปสรรค ความผิดหวังต่างๆ แต่เมื่อสามารถเข้าใจตัวตนของตนเองได้ ก็จะพบว่า ความใฝ่ฝันที่แท้จริงในชีวิตซึ่งคนเราเฝ้าแสวงหา ก็เพียง “ขอให้รักยังอยู่กับเรา”   
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 422 ครั้ง