การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ อรุณสวัสดิ์สนธยา
 ชื่อผู้แต่ง นทธี  ศศิวิมล
 สำนักพิมพ์มติชน
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 141 หน้า
 ราคาปก 135 บาท
 (สาระสังเขป)

คำนิยม

 หนังสือรวมเรื่องสั้นที่นำเสนอเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ในมุมมองของผู้หญิงที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อนและลุ่มลึก โดยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ตั้งแต่ระดับครอบครัว มิตรสหาย สังคมในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เพื่อเป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบ ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าความเป็นจริงและการดำเนินไปของชีวิตมนุษย์ล้วนเต็มไปด้วยความย้อนแย้งในหลากหลายมิติ  อุปสรรค ความทุกข์ ความพลัดพราก ความสูญเสียและความตายเป็นสัจธรรมเช่นเดียวกับ  ยามสนธยาที่จะมาเยือนทุกวันวารซึ่งมนุษย์ควรเตรียมตัวเตรียมใจต้อนรับเช่นเดียวกับอรุณสวัสดิ์  แม้มนุษย์ จะตระหนักรู้ถึงสัจธรรมเช่นนี้แต่มนุษย์กลับปล่อยให้ชีวิตไหลเลื่อนไปตามกระแสความเป็นไปและความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมที่ต้องต่อสู้ แก่งแย่งแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบและทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน 
    
ด้านกลวิธีการนำเสนอ  ผู้ประพันธ์มีกลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้นที่หลากหลาย ชวนติดตาม ทั้งแนวสมจริง เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์แนวแฟนตาซี แนวหลอนลึกลับและแนวสมจริงกึ่งสัจนิยมมหัศจรรย์ โดยมักคลี่คลายเรื่องแบบหักมุมตอนจบเพื่อเน้นย้ำความย้อนแย้ง ภาษาที่ใช้เรียบง่าย มีความละเอียดในการบรรยายและการพรรณนาเพื่อนำเสนอความซับซ้อน ลุ่มลึกและย้อนแย้งของเนื้อเรื่องและสภาวะของธรรมชาติมนุษย์ 

     หนังสือเรื่อง อรุณสวัสดิ์สนธยา ของ  นทธี  ศศิวิมล  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556

  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 707 ครั้ง