การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น
 ชื่อผู้แต่ง โมน สวัสดิ์ศรี
 สำนักพิมพ์ มติชน
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 134 หน้า
 ราคาปก 125 บาท
 สาระสังเขป

     

 หนังสือรวมเรื่องสั้น 10 เรื่องที่มีเนื้อหานำเสนอภาพชีวิตผู้คนในกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีมิติคู่ขนานระหว่างโลกแห่งทุนนิยมกับแรงบีบคั้นทำให้ชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งต้องพบกับโศกนาฏกรรม ผู้ประพันธ์เปิดประตูให้ผู้อ่านมองเห็นภาพคู่ขนานนั้น โดยวิธีสร้างเรื่องราวชีวิตของคนสามัญที่ต้องเผชิญกับกระแสลวงของทุนนิยมที่เป็นมายาคติ     
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 497 ครั้ง