การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ หน้าต่าง
 ชื่อผู้แต่ง ภพ  เบญญาภา
 สำนักพิมพ์ ศิราภรณ์บุ๊คส์
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 90 หน้า
 ราคาปก 99 บาท
 สาระสังเขป                                                                                     
 หนังสือรวมเรื่องสั้นแนวเหนือจริงและแนวสัจนิยม จำนวน 8 เรื่อง ผู้ประพันธ์สะท้อนภาพและวิพากษ์วิจารณ์ชีวิตมนุษย์ทั่วไปและนักการเมือง โดยชี้ให้ผู้อ่านตระหนักว่าผู้คนส่วนหนึ่งแม้จะต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวไร้สาระของชีวิต ทว่ายังมีความหวังหล่อเลี้ยงจิตใจให้พบกับความสงบสุขได้ และเข้าใจชีวิตผู้คนและสังคมไทยร่วมสมัยดีขึ้น
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 428 ครั้ง