การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ50 เท่า
 ชื่อผู้แต่งชีวัน  วิสาสะ
 สำนักพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 32 หน้า
 ราคาปก 225 บาท
 (สาระสังเขป)

คำนิยม                                                                           

 หนังสือสำหรับเด็กเล็กที่มีความโดดเด่นในส่วนของแก่นเรื่องและการดำเนินเรื่อง ผู้ประพันธ์ ได้นำเสนอแมลงและสัตว์แต่ละชนิดที่มีอยู่รอบตัวตามธรรมชาติ ซึ่งเด็กผู้อ่านรู้จักมาเป็นตัวละครโดยใช้คำบรรยายสั้นๆ ประกอบภาพแมลงและสัตว์แต่ละชนิด พร้อมทั้งตั้งคำถามเชิงเปรียบเทียบจากขนาดแมลงและสัตว์ตามธรรมชาติ แล้วให้เด็กจินตนาการตามว่าถ้าแมลงและสัตว์เหล่านั้นมีขนาดใหญ่เป็น 50 เท่าจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิมเป็นเท่าไร นอกจากสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็กผู้อ่านปฐมวัยแล้ว ยังปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้งเรื่องของขนาดและการคาดคะเน
     แนวการเขียนใช้คำและประโยคสั้นๆ เชิงตั้งคำถาม ใช้ภาษาคล้ายผู้เขียนกำลังพูดอยู่กับผู้อ่าน ใช้คำที่แสดงความรู้สึกชวนให้ใคร่ครวญคิดและจินตนาการตาม โดยเฉพาะหน้าสุดท้ายมีคำถามกระตุ้นให้เด็กคิดและจินตนาการต่อไปว่าถ้าแมลงและสัตว์มีขนาดใหญ่เป็น 100 เท่า แล้ว 200 เท่าจะเป็นอย่างไร ผู้ประพันธ์ทำได้เป็นอย่างดี ส่วนการดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ชวนติดตาม ทั้งยังสอดแทรกความรู้ด้านวิชาคณิตศาสตร์ ลักษณะพฤติกรรมของสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในเนื้อเรื่องได้อย่างผสมกลมกลืน เหมาะที่จะนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนบูรณาการของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี
     ภาพประกอบเป็นภาพลายเส้นเหมือนจริง แสดงรายละเอียดโครงสร้างและลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดไว้อย่างชัดเจน สีสันของตัวละครสอดคล้องกับความเป็นจริง เด็กสามารถใช้เป็นต้นแบบในการวาดและระบายสีได้ และยังสอนให้เด็กได้รู้จักแมลงและสัตว์บางชนิดที่เด็กไม่รู้จัก เช่น กระสุนพระอินทร์ หากเด็กได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะรักสัตว์และธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เลขไทย ทั้งชื่อเรื่องและประกอบเรื่องด้วย ซึ่งน่าชมเชยมาก
     หนังสือเรื่อง 50 เท่า ของ ชีวัน วิสาสะ จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 435 ครั้ง