การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ ของเล่นจากไม้ 
 ชื่อผู้แต่ง ปรีดา  ปัญญาจันทร์ และเกริก  ยุ้นพันธ์
 สำนักพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก 185 บาท
 สาระสังเขป                                                                    
 หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กที่นำเสนอเรื่องราวด้วยภาพในการประดิษฐ์ของเล่นให้กับเด็กๆ จากไม้ในรูปแบบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องเล่น และสัตว์ต่างๆ ทำให้เด็กได้เห็นถึงของเล่น ในอดีตที่ผ่านมาซึ่งในปัจจุบันหาดูได้ยาก
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 442 ครั้ง