การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ พระพุทธเจ้า
 ชื่อผู้แต่ง พรชัย  แสนยะมูล “กุดจี่”         
 สำนักพิมพ์BEST 4 KIDS
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 95 หน้า
 ราคาปก 240 บาท
 สาระสังเขป                                                       
 หนังสือสารคดีสำหรับเด็กที่มีเนื้อหาเป็นพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สาระที่นำเสนอเป็นประเด็นที่ผู้อ่านควรรู้ในฐานะที่เป็นพุทธมามะกะและเป็นศาสนา ของชาติ ภาพประกอบส่งเสริมเนื้อหามีสีสันสวยงามเหมาะกับวัยของผู้อ่าน
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 392 ครั้ง