การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ

สนุกดีทรายสีหรรษา

 ชื่อผู้แต่ง ทินกร  บัวพูล
 สำนักพิมพ์ พาส แอท คิดส์ บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 24 หน้า
 ราคาปก 85 บาท
 สาระสังเขป   
  หนังสือสารคดีสำหรับเด็กที่นำเสนอผลงานการสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆ จากเมล็ดทราย โดยนำทรายมาระบายสีตามที่ต้องการและตกแต่งให้เกิดเป็นชิ้นงานและส่วนประกอบของชิ้นงาน มีกลวิธีนำเสนอขั้นตอนต่างๆ ด้วยภาพทำให้เข้าใจง่าย ภาพมีความสอดคล้องกับขั้นตอน มีเอกลักษณ์ สีสันของภาพสวยงามและมีชีวิตชีวา
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 483 ครั้ง