การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือลูกยางกลางห้วย
 ชื่อผู้แต่งคามิน  คมนีย์
 สำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 (สาระสังเขป)คำนิยม                                                       
 

หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กวัยรุ่นที่นำเสนอเรื่องราวชีวิต ความหวัง และการตัดสินใจของเด็กชายชาวใต้ผู้มีชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  เนื้อเรื่องสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย พึ่งพิงธรรมชาติ ของชาวสวนยางพาราและร่อนแร่  ผู้ประพันธ์นำเสนอเรื่องราวโดยถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด และปัญหาของจ้อยตัวละครเอก ซึ่งคิดว่าตนด้อยทักษะด้านอาชีพเกษตรกรรม โดยมีมารดาเน้นย้ำความคิดนี้ผ่านการเปรียบเทียบกับน้องชายของเขา แต่ขณะเดียวกันเขาก็ได้รับความชื่นชมจากครูในผลการเรียนดีเด่น เมื่อครอบครัวซึ่งมีมารดาเป็นหลักพร้อมส่งเสริมให้ไปศึกษาต่อในเมือง จึงสับสนว่าเป็นเพราะความรักหรือการผลักไสให้ไกลบ้าน  เด็กชายต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง ระหว่างการเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น คือ การทำสวนยางตามแบบอย่างที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา กับการเป็นลูกยางที่ลอยไปไกลต้น  ในที่สุดด้วยคำแนะนำของผู้ใหญ่ที่หวังดี ประกอบกับประสบการณ์จากการสัมผัสชีวิตการทำงานเช่นเดียวกับผู้อื่นในท้องถิ่น และการรับรู้ความทุกข์ยากของญาติและชะตากรรมของเพื่อนที่เสียชีวิตในแหล่งแร่ เขาจึงเข้าใจความรักของแม่และตัดสินใจได้ว่าจะเป็น “ลูกยางกลางห้วย” ที่ลอยตามลมไปเจริญเติบโตในที่ซึ่งเหมาะสมกับตนเอง เพื่ออนาคตที่ยาวไกล
     หนังสือเรื่องนี้โดดเด่นและมีคุณค่าด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ให้ความรู้ด้านธรรมชาติและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นชนบทอย่างพอเหมาะพอควรผ่านบทบาทของตัวละครที่เป็นเด็กๆ รวมทั้งให้ข้อคิด   ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์  การนำเสนอเนื้อหาชวนติดตามด้วยการแบ่งเป็นตอนๆ ร้อยเรียงสัมพันธ์กันอย่างลงตัว  การเรียบเรียงเรื่องราวเหตุการณ์ในแต่ละตอนสนุกสนานตื่นเต้น การดำเนินเรื่องกระชับชัดเจน ใช้สำนวนภาษาที่เรียบง่าย สละสลวย บทสนทนาเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะและอารมณ์ของตัวละคร ทั้งยังสอดแทรกข้อคิดต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสุขและความจรรโลงใจแก่ผู้อ่าน
     หนังสือเรื่อง  ลูกยางกลางห้วย  ของ  คามิน  คมนีย์  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (บันเทิงคดี) ในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2556


  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1334 ครั้ง