การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ แต่กี้ แต่ก่อน 
 ชื่อผู้แต่ง ประพิศ  คุณาวุฒิ
 สำนักพิมพ์ เพื่อนดี บริษัท อักษรโสภณ จำกัด
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 328 หน้า
 ราคาปก 200 บาท
 สาระสังเขป                                                                            
 หนังสือที่นำเสนอเรื่องเล่าจากความทรงจำในอดีตของครอบครัวชาวสวนแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่ดำเนินชีวิตอย่างสงบสุข กลมกลืนกับธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็แสดงให้สังคมชนบท ด้วยสติปัญญา ความเข้าใจในหลักของการใช้ชีวิตความพอเพียง ความอบอุ่นในครอบครัว ครอบครัวเล็ก ๆ ครอบครัวนี้ก็ประคับประคองตัวเองและสมาชิกทุกคนไปได้อย่างราบรื่น เป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่าน
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 403 ครั้ง