การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ เราทุกคนมีวันฝนตก    
 ชื่อผู้แต่ง ปะการัง
 สำนักพิมพ์ แพรวสำนักพิมพ์
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 190
 ราคาปก 179 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือที่นำเสนอความเรียง 22 บท ที่ผู้ประพันธ์นำเสนอข้อคิดและมุมมองในเชิงบวกจากประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน เพื่อเป็นความหวังและกำลังใจในการดำเนินชีวิต ผ่านภาพชีวิตของผู้คนอันหลากหลาย ให้เห็นว่าชีวิตคนเรานั้นมีความหลากหลายด้าน หลายมุม และแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน เราทุกคนล้วนเคยผ่านประสบการณ์ที่มีทั้งสุขและทุกข์ ต่างเคยมีปัญหาและผ่านพ้นปีญหามาแล้วทั้งสิ้น ขอเพียงเราไม่เกรงกลัวหรือย่อท้อต่ออุปสรรค เพราะแผ่นฟ้าหลังพายุย่อมใสสว่างเมื่อฝนจากเสมอ ทุกฤดูกาลผ่านมาแล้วก็ผ่านไป วันที่ดีทำให้เรามีความสุข แต่วันที่มีความทุกข์ทำให้เรามีประสบการณ์ ทั้งสองวันนั้นล้วนสำคัญต่อชีวิต
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 457 ครั้ง