การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ เสน่หา...วาวี 
 ชื่อผู้แต่ง โดม  วุฒิชัย 
 สำนักพิมพ์ แพรวสำนักพิมพ์
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 183 หน้า
 ราคาปก 200 บาท
 สาระสังเขป                                            
 หนังสือที่นำเสนอประสบการณ์จากการเดินทางไปท่องเที่ยว ณ ดอยวาวี จังหวัดเชียงราย เพื่อบอกเล่าถึงความประทับใจในสภาพแวดล้อม บรรยากาศ วิถีชีวิต รวมถึงผู้คนที่ได้ผ่านพบได้อย่างน่าสนใจ ชวนให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนได้ร่วมเดินทางและเข้าไปในเหตุการณ์ด้วย จนรู้สึกได้ว่าดอยวาวีเป็นดินแดนแห่งความสุขและสันติภาพที่คงความสวยงาม ผู้คนมีจิตใจโอบอ้อมอารี ดำเนินชีวิตแบบไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่อย่างพอเพียง ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ แม้จะไม่สะดวกสบายอย่างกรุงเทพฯ แต่พวกเขาที่แม้จะแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็สามารถแบ่งปันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 380 ครั้ง