การประกวดหนังสือดีเด่น
20 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือคือรักและมิตรภาพ   
 ชื่อผู้แต่ง เยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดี ครั้งที่ 7    
 สำนักพิมพ์ สารคดี
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 325 หน้า
 ราคาปก 250 บาท
 สาระสังเขป                                             
 หนังสือที่รวบรวมผลงานของนักเขียนและช่างภาพคลื่นลูกใหม่ในโครงการค่ายนักเขียนสารคดี ครั้งที่ 7 โดยรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 9 เรื่อง ที่มีเนื้อหาหลากหลาย เรื่องราวหลากหลายมุมมอง เหมาะสมกับวัยรุ่นในยุคสมัยปัจจุบัน  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 309 ครั้ง