การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง 
 ชื่อผู้แต่ง สิริวธู  วงศโภชย์
 สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 173 หน้า
 ราคาปก 155 บาท
 สาระสังเขป                                                                           
 หนังสือที่ให้ที่สะท้อนให้เยาวชนรุ่นหลังมีความรัก และตระหนักในชาติกำเนิด ถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และภูมิปัญญาที่บรรพชนอีสานได้สั่งสอน หรือปฏิบัติสืบทอดกันมา ผู้ประพันธ์ใช้การเล่าเรื่องเป็นลักษณะจดหมายถึงหลานฝรั่ง ชวนให้น่าติดตาม  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 443 ครั้ง