การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ นักเรียนไทยในเมืองเวียด 
 ชื่อผู้แต่ง ภาณุมาศ  ภูมิถาวร
 สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 138 หน้า
 ราคาปก 125 บาท
 สาระสังเขป                                                                            
 หนังสือที่ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องในรูปแบบจดหมายโต้ตอบระหว่างพี่กับน้อง โดยสื่อสารผ่านอีเมล์จากประเทศเวียดนามถึงประเทศไทย ผู้ประพันธ์บรรยายประเทศเวียดนามในแง่มุมใหม่ๆ ผ่านทัศนะของเด็กสาวชาวไทยที่ไปเรียนภาษาเวียดนาม
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 407 ครั้ง