การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ เด็กหญิงต้นฉบับกับครอบครัวอารมณ์ดี vol. 2  
 ชื่อผู้แต่ง “มะเหมี่ยวแม่ต้นฉบับ” และ “กุดจี่พ่อต้นฉบับ”
 สำนักพิมพ์ ไม้ยมก
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป            
 หนังสือการ์ตูนที่นำเสนอเรื่องของครอบครัวอารมณ์ดีได้อย่างเป็นธรรมชาติ สะท้อนวิถีชีวิตจริงของคนสองวัยระหว่างพ่อแม่กับลูก ด้วยบทสนทนาคำถามคำตอบที่ง่าย กินใจ สอดแทรกอารมณ์ขัน ทำให้ผู้อ่านเข้าถึงจินตนาการของความรัก ความใส่ใจต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กหญิงต้นฉบับที่ชอบเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวจากพ่อแม่ เสน่ห์ของหนังสือคือการปลูกฝังความฉลาดทางอารมณ์ที่พ่อแม่ให้แก่เด็กหญิงต้นฉบับ ภาพและฉากกลมกลืนกับเนื้อเรื่อง  
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 432 ครั้ง